TV& VIDEO

phát xít

Tàn tích chiến tranh thời Hitler qua góc nhìn cùa nhiếp ảnh gia Trung Quốc

Tàn tích chiến tranh thời Hitler qua góc nhìn cùa nhiếp ảnh gia Trung Quốc

VTV.vn - Nhiếp ảnh gia Trung Quốc có góc nhìn khá lạ về tàn tích sót lại của hệ thống boong-ke mà quân đội Hitler xây dựng trong Thế chiến II ở châu Âu.