TV& VIDEO

phế truất Tổng thống Dilma Rousseff

Brazil: Thượng viện chính thức phế truất Tổng thống Rousseff

Brazil: Thượng viện chính thức phế truất Tổng thống Rousseff

VTV.vn - Cách đây vài giờ, Thượng viện Brazil đã chính thức bãi nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff, chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động.