TV& VIDEO

phép đo

Google phát triển mẫu smartphone cảm biến 3D

Google phát triển mẫu smartphone cảm biến 3D

Goole vừa ra mắt mẫu smartphone với khả năng tùy biến về phần cứng và phần mềm, cho phép người dùng có thể tạo bản đồ 3D các khu vực xung quanh.