TV& VIDEO

phi đội

Jordan: Diễn tập đối phó với vũ khí hóa học

Jordan: Diễn tập đối phó với vũ khí hóa học

Tại Jordan vừa diễn ra cuộc diễn tập đối phó với hiểm họa vũ khí hóa học.