Phí giao dịch

Tăng phí giao dịch, ngân hàng phải tăng chất lượng dịch vụ

Tăng phí giao dịch, ngân hàng phải tăng chất lượng dịch vụ

VTV.vn - Các chuyên gia nhấn mạnh việc tăng phí phải được cân đối hài hòa giữa lợi ích của ngân hàng và khách hàng.