TV& VIDEO

phi hành gia Mỹ

Các phi hành gia Mỹ chuẩn bị bước ra ngoài không gian

Các phi hành gia Mỹ chuẩn bị bước ra ngoài không gian

VTV.vn - Ngày 28/10 tới đây, các nhà du hành Mỹ sẽ bước ra không gian bên ngoài Trạm Vũ trụ quốc tế ISS để thực hiện các công việc lắp ráp và bảo dưỡng.