TV& VIDEO

phí quản lý

Long An: Phí quản lý hạ tầng của KCN Tân Đức chưa phù hợp với quy định

Long An: Phí quản lý hạ tầng của KCN Tân Đức chưa phù hợp với quy định

VTV.vn - Không những chưa đạt được thỏa thuận với doanh nghiệp, Ban quản lý KCN Tân Đức còn chưa đăng ký với Ban quản lý Khu kinh tế Long An về mức phí quản lý hơn 10.000 đồng/m2.