TV& VIDEO

phí tổn

Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản, mức sống ngư dân có nâng lên?

Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản, mức sống ngư dân có nâng lên?

Thủy sản đứng đầu trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu ba tháng qua, với giá trị xuất khẩu 1,6 tỷ USD, mức tăng trưởng 35%. Để tạo sự tăng trưởng này, vai trò đầu tiên là những người nuôi trồng, khai thác thủy sản, tạo ra nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu.