TV& VIDEO

phi tuyến tính

Đầu tư và hiện đại hóa thiết bị SXCT thời sự chính luận

Đầu tư và hiện đại hóa thiết bị SXCT thời sự chính luận

Thời sự chính luận luôn được xác định là mũi nhọn trong công tác tuyên truyền của Đài THVN. Việc đầu tư thiết bị sản xuất những chương trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay.