TV& VIDEO

phi vật thể

"Gia đình bài chòi" ở làng biển Phú Yên

"Gia đình bài chòi" ở làng biển Phú Yên

VTV.vn - Người mẹ, người cha yêu bài chòi như duyên phận. Những đứa con đến với bài chòi như lẽ thường tình khi bài chòi đã đi vào máu thịt từ nhỏ. Có 1 gia đinh như thế ở Phú Yên.