TV& VIDEO

phi vật thể

Rà soát quy trình thực hành Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Rà soát quy trình thực hành Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

VTV.vn - Quy trình thực hành Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ được rà soát. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ xem xét đưa Lễ hội này ra khỏi danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.