TV& VIDEO

phiên bản iphone 5s

Phiên bản iPhone 5S được ưa chuộng nhất

Phiên bản iPhone 5S được ưa chuộng nhất

Website Phone Arena đã tiến hành khảo sát người dùng về thế hệ iPhone nào được ưa chuộng nhất. Phiên bản iPhone 5S nhận được tỷ lệ bình chọn là 40,62% (1.292 phiếu).