TV& VIDEO

phiên đầu tuần

Các thị trường châu Á biến động mạnh phiên đầu tuần

Các thị trường châu Á biến động mạnh phiên đầu tuần

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, các bất ổn địa chính trị, kết hợp những số liệu khởi sắc từ Trung Quốc đã khiến 2 sắc đỏ, xanh đan xen trên các thị trường chứng khoán châu Á.