phiên làm việc

Mong muốn của cử tri trước phiên chất vấn Thủ tướng

Mong muốn của cử tri trước phiên chất vấn Thủ tướng

Đại biểu và cử tri cả nước chờ đợi vào phiên giải trình của Thủ tướng nhiều nhất với mong muốn người đứng đầu Chính phủ sẽ đưa ra được nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề lớn.