TV& VIDEO

phiên làm việc

Ý kiến cử tri trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Ý kiến cử tri trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội bắt đầu từ ngày mai (17/11) được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.