TV& VIDEO

phiên phúc thẩm

Hai bị cáo vụ cướp giật bánh mỳ được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự

Hai bị cáo vụ cướp giật bánh mỳ được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự

VTV.vn - Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo trong vụ cướp giật bánh mỳ.