Philip Seymour Hoffman

Thành lập giải thưởng mang tên Philip Seymour Hoffman

Thành lập giải thưởng mang tên Philip Seymour Hoffman

Một giải thưởng giành cho các nhà biên kịch mang tên Philip Seymour Hoffman sẽ được thành lập sau cái chết của diễn viên tài năng này.