Philippines kiện Trung Quốc

Philippines bác bỏ đối thoại có điều kiện với Trung Quốc

Philippines bác bỏ đối thoại có điều kiện với Trung Quốc

VTV.vn - Philippines đã bác bỏ đề nghị đối thoại có điều kiện của Trung Quốc về các tranh chấp trên Biển Đông.