TV& VIDEO

phim 18+ trên VTV2

TS Phan Mạnh Hà: Phát phim 18+ là quyết định mạnh dạn của VTV

TS Phan Mạnh Hà: Phát phim 18+ là quyết định mạnh dạn của VTV

Trao đổi với Thể thao Văn hóa, TS Phan Mạnh Hà cho rằng việc phát sóng bộ phim "Sex And The City" của VTV là một quyết định mạnh dạn.