TV& VIDEO

phim Mạch ngầm vùng biên ải

Ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ trong phim "Mạch ngầm vùng biên ải"

Ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ trong phim "Mạch ngầm vùng biên ải"

VTV.vn - Để đảm bảo tính chân thực của các cảnh quay, ê-kíp sản xuất phim đã quay toàn bộ ngoại cảnh của phim Mạch ngầm vùng biên ải tại vùng núi biên giới phía Bắc.