TV& VIDEO

phim người trở về

ĐD Đặng Thái Huyền: Hãy tiếp cận thế hệ trẻ khi làm phim lịch sử

ĐD Đặng Thái Huyền: Hãy tiếp cận thế hệ trẻ khi làm phim lịch sử

VTV.vn - Theo ĐD Đặng Thái Huyền, muốn một bộ phim lịch sử được thế hệ trẻ đón nhận, các nhà làm phim cần tạo được những kịch bản gần gũi, mang hơi thở của thời đại.