TV& VIDEO

phim tài liệu đường Trường Sơn

Đi tìm những người đã làm nên huyền thoại đường Trường Sơn

Đi tìm những người đã làm nên huyền thoại đường Trường Sơn

Với số lượng 8 tập, bộ phim tài liệu "Tuyến hậu cần huyền thoại đường Trường Sơn" sắp phát sóng sẽ kể các câu chuyện chưa từng được tiết lộ về những con người đã làm nên lịch sử.