TV& VIDEO

phim thời sự

"Điện ảnh với Quảng Ninh" chặng đường dài nhìn lại

"Điện ảnh với Quảng Ninh" chặng đường dài nhìn lại

 Tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, viện Phim Việt Nam đã tổ chức chương trình triển lãm mang tên Điện ảnh với Quảng Ninh.