TV& VIDEO

phim VTVcab

Phim Ấn Độ Đôi cánh tự do: Cuộc bứt phá thoát khỏi ngục tù nô lệ trẻ em

Phim Ấn Độ Đôi cánh tự do: Cuộc bứt phá thoát khỏi ngục tù nô lệ trẻ em

VTV.vn - Bộ phim Ấn Độ Đôi cánh tự do là bức tranh phản ảnh chân thực đến đau lòng tình trạng nô lệ trẻ em trong xã hội Ấn Độ.