TV& VIDEO

Phở 24

Thị trường thức ăn nhanh: DN Việt không có chỗ đứng?

Thị trường thức ăn nhanh: DN Việt không có chỗ đứng?

Trong khi các thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài hoạt động khá sôi động trên thị trường Việt Nam thì dường như, các thương hiệu của Việt Nam lại thiếu vắng.