TV& VIDEO

phổ biến pháp luật

Ngăn chặn ngư dân đánh bắt bất hợp pháp ở nước ngoài

Ngăn chặn ngư dân đánh bắt bất hợp pháp ở nước ngoài

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, không cấp phép khai thác thủy sản, không cho đóng mới tàu cá với chủ tàu vi phạm…