phổ cập Internet

20 năm Việt Nam tham gia Internet toàn cầu

20 năm Việt Nam tham gia Internet toàn cầu

VTV.vn - Hôm nay (19/11) là tròn 20 năm Việt Nam tham gia kết nối với mạng Internet toàn cầu (19/11/1997- 19/11/2017).