TV& VIDEO

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Salvador Valdes Mesa.