TV& VIDEO

phố thị

Bài hát Việt tháng 10 không tìm ra giải Bài hát của tháng

Bài hát Việt tháng 10 không tìm ra giải Bài hát của tháng

VTV.vn - Liveshow Bài hát Việt tháng 10 đã khép lại vào tối qua (30/10) với kết quả là không bài hát nào được trao giải Bài hát của tháng - giải thưởng cao nhất chương trình.