TV& VIDEO

phối hợp công tác

Giúp người dân vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững

Giúp người dân vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững

VTV.vn - Sự phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ giúp người dân vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững.