TV& VIDEO

phối hợp lực lượng

Từ tháng 12, tăng cường xử lý xe chở quá tải

Từ tháng 12, tăng cường xử lý xe chở quá tải

 Bộ GTVT và Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.