TV& VIDEO

phôi thép Trung Quốc

Áp thuế tự vệ tạm thời phôi thép nhập khẩu

Áp thuế tự vệ tạm thời phôi thép nhập khẩu

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.