TV& VIDEO

phong bao

Hong Kong rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên đán

Hong Kong rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên đán

Dấu hiệu báo một mùa Tết nguyên đán về là khi các cửa hiệu của Hong Kong ngập trong sắc đỏ.