TV& VIDEO

phòng bệnh sốt xuất huyết

Áp lực của nhân viên y tế trước dịch sốt xuất huyết

Áp lực của nhân viên y tế trước dịch sốt xuất huyết

VTV.vn -Vất vả - cụm từ này vẫn không thể diễn tả hết về công việc của nhân viên y tế trong lúc dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với đông người mắc và nhập viện như hiện nay.