TV& VIDEO

phòng

Báo chí với công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Zika

Báo chí với công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Zika

VTV.vn-Chuyển tải thông tin nhanh, chính xác và kịp thời nhưng không gây hoang mang là yêu cầu quan trọng đặt ra trong công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh do virus Zika.