phòng địa chính

Sự thật nào đằng sau các vụ một nhà bán cho hai người?

Sự thật nào đằng sau các vụ một nhà bán cho hai người?

 Trong các giao dịch BĐS giấy tờ gốc luôn được người mua nhà giữ ngay sau khi thanh toán phần lớn tiền cho người bán. Thế nhưng gần đây nhiều ý kiến thắc mắc, tại sao trong các vụ một nhà bán cho hai chủ, người bán lại luôn có giấy tờ gốc trong tay.