TV& VIDEO

phòng dịch Zika

Phòng chống dịch Zika tại các cửa khẩu quốc tế

Phòng chống dịch Zika tại các cửa khẩu quốc tế

VTV.vn - Trước sự lây lan của virus Zika tại nhiều quốc gia, tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống tại cửa khẩu quốc tế La Lay.