TV& VIDEO

phỏng đoán

Đấu giá viên kim cương màu xanh 25 triệu USD

Đấu giá viên kim cương màu xanh 25 triệu USD

Hãng bán đấu giá Christie đã trưng bày viên kim cương màu xanh lớn nhất thế giới tại New York. Viên kim cương này mang màu xanh tự nhiên và nặng 13 carat.