TV& VIDEO

Phòng Giáo dục

Bất thường các khoản chi thường xuyên ở phòng giáo dục huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

Bất thường các khoản chi thường xuyên ở phòng giáo dục huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

VTV.vn - Những khoản chi thường xuyên được nhóm phóng viên VTV ghi nhận chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng sẽ giật mình.