TV& VIDEO

Phòng Giáo dục

Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác tổ chức ăn bán trú tại các trường

Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác tổ chức ăn bán trú tại các trường

VTV.vn - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bán trú trong các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.