TV& VIDEO

phòng khám đa khoa từ thiện chùa Hà Tiên

Ấm lòng với phòng khám đa khoa từ thiện chùa Hà Tiên

Ấm lòng với phòng khám đa khoa từ thiện chùa Hà Tiên

VTV.vn - Nơi đây đã giúp được rất nhiều bệnh nhân nghèo, gia đình thương binh, gia đình chính sách, những người nghèo tới đây đều được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.