phóng sự ảnh

Sức mạnh của phóng sự ảnh trong báo chí hiện đại

Sức mạnh của phóng sự ảnh trong báo chí hiện đại

VTV.vn - Trong báo chí hiện đại, hình ảnh trên báo chí, đặc biệt là báo in và báo điện tử có một sức mạnh chuyển tải thông tin rất hiệu quả.