TV& VIDEO

phòng thuế

Lật chiêu khai báo giá thấp, trốn thuế

Lật chiêu khai báo giá thấp, trốn thuế

 Nhiều mặt hàng nhập khẩu doanh nghiệp khai báo giá tính thuế thấp hơn thực tế, thậm chí chỉ bằng 1/8 giá thực mua, nhằm bớt thuế nhập khẩu.