phòng thương mại

Nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội từ Hiệp định CPTPP

Nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội từ Hiệp định CPTPP

VTV.vn - Đây là nhận định của các chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại cuộc hội thảo được tổ chức vào sáng 11/5 tại An Giang.