TV& VIDEO

phòng thương mại

Hỗ trợ thương mại quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ thương mại quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VTV.vn - Cần có những cải cách về chính sách giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ động mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế.