TV& VIDEO

phòng tổ chức

Hội thảo: Quy trình sản xuất các chương trình lớn

Hội thảo: Quy trình sản xuất các chương trình lớn

 Chiều nay (3/5), Liên Chi hội nhà báo Đài THVN đã tổ chức buổi hội thảo Quy trình sản xuất các chương trình lớn của VTV.