TV& VIDEO

phòng tránh

Các biện pháp chằng chống nhà cửa tránh bão

Các biện pháp chằng chống nhà cửa tránh bão

Để hạn chế những thiệt hại do cơn bão số 3, người dân cần khẩn trương chặt tỉa cây cối, dỡ biển quảng cáo, chằng chống nhà cửa…