phong trào chính trị

"Youthquake" được bình chọn là "Từ của năm 2017"

"Youthquake" được bình chọn là "Từ của năm 2017"

VTV.vn - Với ý nghĩa tích cực liên quan đến văn hóa và chính trị, "Youthquake" đã được Từ điển Oxford, cuốn từ điển tiếng Anh uy tín thế giới, bình chọn là "Từ của năm 2017".