TV& VIDEO

phong trào đấu tranh

Đắk Nông ngừng quy định “trích 1% chi thường xuyên ủng hộ xây dựng tượng đài”

Đắk Nông ngừng quy định “trích 1% chi thường xuyên ủng hộ xây dựng tượng đài”

VTV.vn - Từ năm 2018, Đắk Nông ngừng trích 1% kinh phí chi thường xuyên để ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài "N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.