TV& VIDEO

phòng trừ

Cần Thơ: Hơn 9.500ha lúa Đông Xuân bị sâu bệnh

Cần Thơ: Hơn 9.500ha lúa Đông Xuân bị sâu bệnh

Sở NN&PTNT Cần Thơ cho biết, trên địa bàn tỉnh có 9.578 ha trong tổng số 84.792 ha lúa Đông Xuân đã được gieo sạ đang bị sâu bệnh phá hại.