TV& VIDEO

phóng viên báo chí

74 nhà báo thiệt mạng trong năm 2016

74 nhà báo thiệt mạng trong năm 2016

VTV.vn - Có it nhất 74 nhà báo đã thiệt mạng khi tác nghiệp tại các khu vực trên thế giới trong năm 2016. Đây là con số thống kê vừa được Tổ chức Nhà báo không biên giới đưa ra.