TV& VIDEO

phóng viên giao thông

Phóng viên giao thông và những khó khăn, rủi ro khi tác nghiệp

Phóng viên giao thông và những khó khăn, rủi ro khi tác nghiệp

VTV.vn - Là một phóng viên, nhà báo, dù theo dõi mảng tin tức nào đều có những khó khăn riêng. Và với những phóng viên giao thông, công việc của họ cũng có nhiều rủi ro.