TV& VIDEO

phóng viên Nhật Bản

Nhật Bản nỗ lực giảm số vụ thiệt mạng vì làm việc quá giờ

Nhật Bản nỗ lực giảm số vụ thiệt mạng vì làm việc quá giờ

VTV.vn - Thành lập hội hỗ trợ các gia đình và nạn nhân bị ảnh hưởng vì làm việc quá giờ hay quy định giờ phải rời nhiệm sở là một số giải pháp đang được áp dụng tại Nhật Bản.