TV& VIDEO

phóng viên thường trú

“Các cuộc tấn công nhỏ lẻ  khả năng có chiều hướng gia tăng tại Mỹ”

“Các cuộc tấn công nhỏ lẻ khả năng có chiều hướng gia tăng tại Mỹ”

VTV.vn - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích, những cuộc tấn công nhỏ lẻ khả năng sẽ có chiều hướng gia tăng tại Mỹ.